Video va Zoom

Video typ 1

Mauris dictum facilisis augue. Fusce aliquam vestibulum
ipsum. Vivamus porttitor turpis ac leo. Fusce tellus odio,
dapibus id fermentum quis, suscipit id erat.

Video typ 2

Mauris dictum facilisis augue. Fusce aliquam vestibulum
ipsum. Vivamus porttitor turpis ac leo. Fusce tellus odio,
dapibus id fermentum quis, suscipit id erat.

Zoom

Jak se připojit na Zoom: 

Pro návod k připojení

klikněte zde.

Pro návod k připojení

klikněte zde 
Viber

Jak se připojit na Viber: 

Pro připojení klikněte zde
Newsletter

Přihlašte se pro odběr novinek 

[newsletter]
Lời khai thị của lão cư sĩ Diệu Âm:
Thời mạt pháp muốn tu hành thành tựu:
Phải giữ tánh khiêm cung, giữ vững Tín Nguyện Hạnh, kết thành
nhóm nhỏ niệm Phật, tích cực trợ duyên cho nhau thì vãng sanh
tịnh độ được hy vọng tràn trề. Không được hiếu kỳ đến chuyện dị
thường, không được mơ tưởng đến điều cao siêu, không khởi vọng
tâm cầu cảm ứng, không được tự mãn mình được chứng đắc…
Nếu sơ ý, mọi sự khởi tâm động niệm bất bình thường rất dễ vướng
vào lưới ma. Hiện nay trong nước Việt Nam chúng ta, hộ niệm vãng
sanh đang xảy ra từng ngày. Thật bất khả tư nghì!...
A Di Đà Phật

Copyright © 2019 THẾ GIỚI HỘ NIỆM

David Pokorný - Životopis