Liên lạc

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nullam sapien sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a enim. Quisque tincidunt scelerisque libero. Pellentesque ipsum. Fusce wisi. Etiam dictum tincidunt diam.

David Pokorný
Telefon: +420 777 777
Adresa: Praha, Jeseniova 15

David Pokorný
Telefon: +420 777 777
Adresa: Praha, Jeseniova 15

David Pokorný
Telefon: +420 777 777
Adresa: Praha, Jeseniova 15

Thông tin các ban hộ niệm
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nullam sapien sem, ornare ac, nonummy non, lobortis a enim. Quisque tincidunt scelerisque libero. Pellentesque ipsum. Fusce wisi. Etiam dictum tincidunt diam.

1. Danh sách ban trợ niệm khu vực bình phước

[table id=1 responsive= scroll /]

1. Danh sách ban trợ niệm khu vực bình phước

[table id=1 responsive= collapse /]

2. Danh sách ban trợ niệm khu vực bình dương

[table id=2 scroll /]

2. Danh sách ban trợ niệm khu vực bình dương

[table id=2 responsive= scroll /]
Lời khai thị của lão cư sĩ Diệu Âm:
Thời mạt pháp muốn tu hành thành tựu:
Phải giữ tánh khiêm cung, giữ vững Tín Nguyện Hạnh, kết thành
nhóm nhỏ niệm Phật, tích cực trợ duyên cho nhau thì vãng sanh
tịnh độ được hy vọng tràn trề. Không được hiếu kỳ đến chuyện dị
thường, không được mơ tưởng đến điều cao siêu, không khởi vọng
tâm cầu cảm ứng, không được tự mãn mình được chứng đắc…
Nếu sơ ý, mọi sự khởi tâm động niệm bất bình thường rất dễ vướng
vào lưới ma. Hiện nay trong nước Việt Nam chúng ta, hộ niệm vãng
sanh đang xảy ra từng ngày. Thật bất khả tư nghì!...
A Di Đà Phật

Copyright © 2019 THẾ GIỚI HỘ NIỆM