Tin tức

Nadpis 3

Phasellus faucibus molestie nisl. Aliquam erat volutpat. Duis pulvinar. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra...

Nadpis 2

Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. In dapibus augue non sapien. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Aliquam id dolor. Phasellus faucibus molestie nisl. Aliquam erat volutpat. Duis...

Nadpis 1

In rutrum. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. In dapibus augue non sapien.

ĐỂ HIỂU THẤU, HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM – Cư Sỹ Diệu Âm (Minh Trị).

ĐỂ HIỂU THẤU, HÀNH ĐÚNG PHÁP HỘ NIỆM – Cư Sỹ Diệu Âm (Minh Trị).

...Hàng sanh tử phàm phu trong thời mạt pháp này dẫu có tu hành mà không được hộ niệm thì mấy ai thoát vòng đọa lạc!... Pháp hộ niệm vãng sanh thật quí hóa thay. Trong tập sách nhỏ này, Diệu Âm xin nêu ra những điểm chính yếu của pháp hộ niệm, và cố gắng kết tập nhiều...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Người niệm Phật ra đi với thoại tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh? Câu 15 ở trang 18. Đáp án (c): Người có đầy đủ...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 33)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Người niệm Phật ra đi với thoại tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh. Trước khi ra đi chính họ nói đã thấy...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 32)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Tại sao người ra đi có thoại tướng tốt chưa chắc được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? Trang 18, câu trả lời (d): Người tu hành...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 31)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Xin mở trang 17, câu hỏi 14: Người ra đi với thoại tướng tốt tại sao chưa chắc được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc? a) Người tu bố...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 30)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Xin chư vị mở trang 17, chúng ta nói về: Những điều cần nhớ về hiện tượng vãng sanh. Câu (e): Người thực hiện được đầy đủ...

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm (Tọa đàm 34)

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 29)

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2 Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018). Nam Mô A-Di-Đà Phật. Trang 17, đáp án (c): Người chết về báo mộng cho biết mình đã vãng sanh thì được vãng sanh. Đúng hay sai? – (Sai!). Nhiều gia...